Помещение за светотерапия

Светотерапията или фототерапията е метод за лечение на депресия ,чрез излагане светлина по -ярка от вътрешната и не толкова , колкото слънчевата . Фототерапията се използва най-вече за лечение на сезонна депресия, свързана с по-малкото слънчева светлина през есенно-зимния сезон. Чрез тази терапия се запълва дефицитът от светлина, който ни липсва.