Каменна сауна

Сауните могат да бъдат декорирани по различен начин . Някои от сауните биват декорирани с каменни стени , съчетани с дърво . Свойствата на каменната сауна не се различават от сухата финл. сауна , която притежава лековити качества.